เกี่ยวกับ FACoBOT

เมื่อภาพธุรกิจเปลี่ยนแปลงรวดเร็วอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้น
คุณต้องปรับตัวเพื่อให้ยังคงแข่งขันในตลาดได้ในยุคอุตสาหกรรม  4.0

FACoBOT คือสุดยอดหุ่นยนต์ AMRs (Autonomous Mobile Robots) ที่พัฒนาโดยทีมงาน บริษัท เลิศวิลัยแอนด์ซันส์ จำกัด ผู้ซึ่งมีประสบการณ์ในงาน Automation มาอย่างยาวนาน

หลายทศวรรษที่ผ่านมา ทีมผู้เชี่ยวชาญของเราทำหน้าที่ช่วยเหลือลูกค้าจากหลากหลายธุรกิจ ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ให้นำหน้าคู่แข่งได้เสมอ

วันนี้เราพร้อมที่จะเป็นคำตอบเพื่ออนาคตสำหรับธุรกิจของคุณ