FACoBOT
Applications

FACoBOT AMRs

บริษัทของเรามีประสบการณ์ในการทำงานออกแบบ และติดตั้งระบบ Automation มาอย่างยาวนาน หุ่นยนต์ AMRs จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เรานำเสนอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านการขนส่งภายในโรงงานอุตสาหกรรม ทางเราสามารถออกแบบหุ่นยนต์ และชุดโมดูลสำหรับหุ่นยนต์ ให้ตอบโจทย์และความต้องการของลูกค้า รวมไปถึงสามารถออกแบบและติดตั้งระบบ Automation ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างครบวงจร

AMRs คือคำตอบ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้ธุรกิจของคุณ

AMRs: Module ต่างๆ

หลากหลาย Applications ต่างๆเพื่อรองรับความต้องการของคุณ

AMRs Robot ภายใต้แบรนด์ FACoBOT เรามีโมดูลตัวอย่างที่หลากหลายสำหรับการทำงานแต่ละชนิดเช่น Picky Back Module, Cart Towing Module, Food/Medicine Dispensing Module, Conveyor Module, UV Disinfection Module, Pallet Lift Module, Cobot Module   เราสามารถแนะนำข้อมูล เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้ AMRs Robot ได้ตรงกับลักษณะงานของท่านมากที่สุด

 

AMR Picky Back Module
 

คือ Module สำหรับเคลื่อนย้ายกล่องบรรจุสินค้าภายใน Warehouse สามารถเคลื่อนย้ายกล่องได้พร้อมกันสูงสุด 6 กล่อง โดยกล่องที่ใช้ในการทำงาน จะต้องเป็นกล่องที่มีขนาดเท่ากัน มีน้ำหนักสูงสุดไม่เกิน 20 กิโลกรัม และเป็นกล่องที่มีขนาดขนาดตามที่ AMR Picky Back Module รองรับเท่านั้น
 


 

AMR Cart Towing Module

คือ Module สำหรับใช้ในการลากจูง หรือเคลื่อนย้ายสินค้าที่มีน้ำหนักมาก ระหว่างคลังสินค้ากับไลน์การผลิต ผู้ใช้งานสามารถกำหนดเส้นทางในการวิ่ง และจุดในการรับส่งสินค้าได้ โดยชุด Module สามารถลากน้ำหนักได้สูงสุด 400 กิโลกรัม เมื่อใช้ร่วมกับ FACoBOT รุ่น AMR200 และสามารถลากน้ำหนักได้สูงสุด 750 กิโลกรัม เมื่อใช้ร่วมกับ FACoBOT รุ่น AMR500


 

AMR Food/Medicine Dispensing Module

คือ Module สำหรับการรับส่งอาหาร และยา ภายในโรงพยาบาลช่วงสถานการณ์ COVID-19 โดยที่ Module นี้สามารถบรรจุอาหาร และยาได้สูงสุด 15 ช่อง (1 ช่องมีขนาดเท่ากับ 20x20x6 เซนติเมตร) และมีระบบ QR Code ใช้ยืนยันตัวตนของผู้ป่วย เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการส่งอาหาร และยา โดยที่ข้อมูลของอาหาร และสถานะการทำงานของหุ่นยนต์จะถูกแสดงผลไปยังหน้าจอ LCD บน Module เพื่อความสะดวกต่อการใช้งานของผู้ป่วย และพยาบาลผู้ปฏิบัติหน้าที่


 

AMR Conveyor Module

คือ Module ใช้สำหรับเคลื่อนย้ายสินค้าจากสายพานลำเลียง (Conveyor) โดยอัตโนมัติ และสามารถรับน้ำหนักชิ้นงานได้สูงสุด 50 กิโลกรัม ผู้ใช้งานสามารถกำหนดเส้นทางในการวิ่ง และจุดรับส่งสินค้าได้ โดยชุด Module สามารถใช้ร่วมกับ FACoBOT รุ่น AMR200


 

AMR UV Disinfection Module 

คือ Module ที่ถูกออกแบบมาสำหรับใช้ในการฆ่าเชื้อโรคภายในห้องหรืออาคาร สามารถปล่อยแสง UV-C เพื่อฆ่าเชื้อโรคได้รอบทิศทาง ระยะเวลาในการใช้งาน 4 – 5 ชั่วโมง มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการคำนวนเส้นทางการวิ่งของหุ่นยนต์ เพื่อให้สามารถฆ่าเชื้อโรคภายในห้อง และอาคารได้ครอบคลุมพื้นที่มากที่สุด


 

AMR Pallet Lift Module

คือ Module ที่ใช้สำหรับเคลื่อนย้าย Pallet ระหว่าง Pallet Stand กับ Station เหมาะสำหรับการเคลื่อนย้ายสินค้าที่ถูกจัดเรียงอยู่บน Pallet ภายในสถานีการผลิตหรือคลังสินค้า Pallet Lift Module สามารถรับน้ำหนักได้สูงสุด 500 กิโลกรัม โดยชุด Module สามารถใช้ร่วมกับ FACoBOT รุ่น AMR500


 

AMR Cobot Module

คือ Module แขนกลที่มีความปลอดภัย ในการทำงานร่วมกับมนุษย์ ถูกติดตั้งอยู่บน AMR เพื่อใช้ในการเคลื่อนย้ายวัตถุ ที่ต้องอาศัยความยืดหยุ่นในการหยิบจับสูง และใช้งานร่วมกับกล้องสามมิติ (3D Camera) เพื่อช่วยในการกำหนดพิกัดของการหยิบจับที่ถูกต้อง และแม่นยำ


 

 

Specification และ Dimension ของ FACoBOT AMR500

 
 

เพื่อพัฒนาคุณภาพอย่างไม่หยุดยั้งและรับประกันความพึงพอใจสูงสุด

เรามีศูนย์วิจัยและศูนย์บริการหลังการขาย เพื่อพัฒนาคุณภาพ ให้ลูกค้ามั่นใจว่าได้รับสินค้าและบริการที่ดีที่สุดของเรา

แผนกเชื่อมหุ่นยนต์และเทคโนโลยีการเชื่อม

ศูนย์บริการหลังการขาย